Bokningsregler samt betalning

Lediga tider

Samtliga lediga tider som finns i bokningsschemat under lediga tider är bokningsbara. Bokningschemat finns på hemsidan.

Preliminärbokning

Preliminärbokning kan göras under max två veckor och måste omvandlas till definitiv senast två veckor innan speldagen, eller i samband med att någon annan kund vill definitivboka den preliminärbokade tiden. Preliminär bokning som ej avbokas inom tvåveckorsperioden avbokas automatiskt av oss.

Definitiv bokning

En definitiv bokning är bindande. Vid avbokning av hela eller delar av bokningen utgår en avbokningsavgift enligt följande procentsatser på priset på er bokning:

  • Mer än 3 veckor innan speldagen: 0 %
  • 2-3 veckor innan speldagen: 10 %
  • 1-2 veckor innan speldagen: 20%
  • 3-6 dagar innan speldagen: 50%
  • 2 dagar el. mindre innan speldagen: 100 %
Betalning

Vi har ingen möjlighet att ta betalt kontant eller med kort utan alla spelpass faktureras. Fakturering sker inom en vecka efter speldagen. Betalningsvillkor per 10 dagar netto om inget annat är överenskommet. Betalningsansvarig är den person som gjort bokningen och därmed godkänt dessa bokningsregler. Alla fakturor skickas som en PDF-fil med e-post till den e-postadress som ni angett vid bokningen. Om man INTE kan ta emot sådana fakturor måste man meddela oss det i samband med bokningen. Det är även viktigt att man anger rätt fakturaadress. Speciellt viktigt när det gäller företag som ofta har regler om att olika kostnadsställen måste anges på leverantörsfakturorna. Er instruktör kommer att kontrollera att adressen är korrekt angiven i samband med spelpasset.

Curlingligan

Senaste nytt från curling-
ligan.

 

Boka On-line

Snabb och enkel bokning.

 

Se prislista här.